MERHABA...

Geçip giden hayatta, emellerin, kat edilen mesafelerin, gerçekleşen hedeflerin yaşattığı başarı ve tatmin duygusunun kalıcı olmadığını fark eden, hayatı anlamlı kılacak gerçek başarıyı arayan, iç huzuruna ulaşmanın yollarının peşinde koşan iyi niyetli insanların yaşadığı arayışın değerli olduğuna inanıyoruz.

İnsanların hayatı anlamlandırma kaygılarını gidermek; varoluş gayelerine uygun yüksek amaçları ve değerleri göstermek; ihtiyaç duyulan rehberliği etkili ve güncel bir içerikle, yaygın ve estetik bir şekilde tüm insanlığa sunmak; insaf sahibi, güzel ahlâklı, temiz kalpli, doğru düşünen, iç huzura kavuşmuş insanlardan oluşan bir dünya için çalışmak bizce önemli bir gereklilik ve sorumluluktur.

Server Europe Vakfı, bu sorumluluk duygularının bir eseridir.

Öncelikli hedefimiz, her işinde sağduyulu sevgiyi esas alan, hayatın her alanında varoluş gayesine uygun bir yaşam tarzını içselleştirip yaşamaya gayret eden, her türlü ayrımcılıktan uzak bir şekilde önyargıları kırarak birbirini anlamak için daha fazla çaba sarf etmeye istekli, gönül ve zihinleri açık, sağduyulu, haysiyetli, nitelikli bireylerin yetişmesidir.

Server Europe Vakfı, bu hedefe ulaşabilmek için gerekli kaliteli ve özgün ürün, faaliyet ve hizmetleri insanlığa sunmak için çalışırken, benzer düşünce ve amaçlara sahip her birey Server Europe Vakfı’nda kendinden bir parça bulabilir, bu çabanın doğal bir paydaşı olabilir.

Hedef kitlemiz, coğrafi sınırların, kan bağının ve dil birliğinin ötesinde evrensel bir kuşatıcılıkla seslendiğimiz, dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insandır.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ


İSLAM

BİLİM VE ARAŞTIRMA

SAĞLIK

SANAT VE KÜLTÜR

ÇEVRE

HALK VE MESLEK

EĞİTİMİ

EVLİLİK

VE AİLE

GENÇ, YAŞLI VE

ENGELLİLERE YARDIM

EN GÜNCEL PROJEMİZ


Hızla değişen ve dönüşen dünyada, insan olarak temel ihtiyaçlarımız ve varoluş gayemiz hep aynı çizgidedir. “Whole Living” insan doğasına uygun yaşam tarzını benimseyerek ruh, zihin ve beden bütünlüğü konusunda farkındalık oluşmasını amaçlamaktadır.

Whole Living olarak hedeflerimiz:

  • Bilimsel ve çağdaş esasları temel alarak insanların bireysel gelişimine katkı sağlamak.
  • Ortak mirasımız olan doğayı ve onu koruma bilincini, bütün canlıların hakkını gözeterek, aşılamak.
  • Nesillerin esenliği için doğru adımlar atma konusunda yönlendirici olmak.
  • Kritik analitik düşünme ve muhakeme yeteneğini geliştirmek.
  • Doğal ve sağlıklı beslenmenin önem ve gerekliliği hususunda farkındalık oluşturmak.
  • İdeal bir sosyal yaşam gayesiyle, toplum ve aile ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde yeniden tesisi için çaba sarf etmek.
  • Teknolojiyi bir bütün olarak, olumlu ve olumsuz taraflarıyla görebilen, dijital yaşamı doğru yöneten bireylerin yetişmesine katkı sağlamak.
  • Ruhen ve bedenen sağlıklı, sosyal ve fiziksel yönden dengeli birey sayısını artırmak.